Spotkanie Koła

Spotkanie Koła odbędzie się 27 marca o godz. 17:30 w AULI 2044. Na spotkaniu referaty ustne na OSMChem 2017 zaprezentują:

1. Iza Kurowska – „Nanocząstki magnetyczne jako narzędzie wspomagające diagnostykę metodą magnetycznego rezonansu”
2. Paweł Grześ – „Reakcje soli diazoniowych z reagentami z aktywowaną grupą metylenową”
3. Paweł Misiak – „Czy wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe oddziałuje na aromatyczność układów pirolopirazynowych?”

Referaty ustne