Recenzje książek 2014

 

Polimery: Otrzymywanie, metody badawcze, zastosowanie
Jan F. Rabek
Tematyka dotycząca polimerów, zwłaszcza w ostatnich czasach, rozwija się dużym tempem. Niezbędne są podręczniki, które w prosty sposób opisują te zagadnienia. Książka Jana F. Rabka
w bardzo przystępny sposób opisuję tematykę. Jest uzupełnieniem, a raczej rozszerzeniem książki „Współczesna wiedza o polimerach“ tego samego autorstwa.
Mimo że szata książki jest raczej surowa, prostota jej wykonania sprzyja odbiorcy. Czytelnik nie jest atakowany mnóstwem obrazków, zamieszczone są w niej tylko schematy, np.: oddziaływań lub procesów i struktur omawianych związków chemicznych, które pomagaj na przyswojenie treści.
Prosta struktura książki ułatwia znalezienie szukanych informacji, które można dodatkowo uzupełniać za pomocą zamieszczonej po każdym rozdziale bibliografii w przemyślany sposób podzielonej na dwie części, tj. część dla odbiorców początkujących i część dla tych, którzy w tej dziedzinie mają większe doświadczenie.
Język, jakim napisana jest książka, pozwala na zrozumienie prezentowanych treści nawet przez osoby mające niewielkie doświadczenie w dziedzinie chemii.
Ponadto jest bardzo przydatna do zaliczenia przedmiotu polimery, co mogę potwierdzić na własnym przykładzie.
 Joanna Lach

 

Materiały Poliuertanowe
Aleksander Prociak, Gabriel Rokicki, Joanna Ryszkowska

Książka pod tytułem „Materiały poliuretanowe” pod redakcją naukową Aleksandra Prociaka, Gabriela Rokickiego i Joanny Ryszkowskiej jest skierowana do pracowników naukowych oraz studentów wszystkich dziedzin wiedzy związanych z chemią. Uważam, iż jest ona źródłem dodatkowych
i ciekawych informacji nie tylko dla osoby prowadzącej badania nad polimerami poliuretanowymi,
a także dla studentów, dla których niniejsza książka może być przedmiotem inspiracji i świetną okazją do zrozumienia chemii polimerów poliuretanowych. W książce jest umieszczony szczegółowy opis materiałów poliuretanowych wraz z opisem rodzajów oraz właściwości monomerów, biorących udział w procesie polimeryzacji, a także substancji dodatkowych. Wszystkie reakcje umieszczone w książce są dokładnie opisane i w przystępny sposób wyjaśnione. Pozytywną stroną książki jest nawiązanie do aktualnie prowadzonych badań naukowych w kierunku polepszania jakości materiałów poliuretanowych z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów, np. z nanorurkami węglowymi.

Książka spełnia wszystkie oczekiwania i założenia stawiane przez autorów, ponieważ pokazuje znaczenie i dynamiczny rozwój branż, wykorzystujących polimery poliuretanowe; pokazuje czytelnikowi szeroki zakres materiałów, z którym ma on styczność na co dzień, do wytworzenia których zostały wykorzystane poliuretany. Książka jest napisana bardzo płynnym i zrozumiałym językiem, który łatwo się czyta i zachęca do zapoznania się z lekturą jeszcze dogłębniej. Każdy rozdział książki ma przemyślaną konstrukcję: zaczyna się od wprowadzenia, poprzez ogólne opisy pojęć, zjawisk i procesów, do szczegółowych przykładów wykorzystania materiałów poliuretanowych. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło dogłębne wyjaśnienie procesów oraz reakcji z uszczegółowieniem dodatkowych, nawet mniej ważnych, czynników, które mogą wpłynąć na uzyskany materiał polimerowy.

Gorąco polecam książkę „Materiały poliuretanowe” dla wszystkich, nawet nie zbyt zainteresowanych, bo książka potrafi zainteresować!

 Mariana Kozłowska
Naturalne związki organiczne
Aleksander Kołodziejczyk

Książka „Naturalne związki organiczne” Aleksandra Kołodziejczyka to przegląd wielu substancji powszechnie występujących w przyrodzie. Na ponad 700 stronach znajdujemy 12 rozdziałów opisujących m.in. aminokwasy, proteiny, tłuszcze, cukry, steroidy, alkaloidy i kwasy nukleinowe.  Każdy dział zawiera nomenklaturę danej grupy związków, ich wzory strukturalne, metody syntezy oraz reakcje, jakim ulegają. Przedstawione zostały także laboratoryjne metody rozdziału związków
i fizykochemiczne metody ich badania, dlatego książka może być szczególnie przydatna dla studentów chemii, farmacji, czy biotechnologii. Autor podaje, jaki wpływ związki naturalne wywierają na organizmy (m.in. hormony, toksyny, substancje odurzające) oraz ich zastosowanie w różnych dziedzinach (np. w medycynie i kosmetyce). Podręcznik zawiera skorowidz wszystkich opisanych substancji, dzięki czemu czytelnik łatwo może odnaleźć potrzebne informacje. Książka napisana jest łatwym, przystępnym językiem, dlatego z pewnością sięgnie po nią szerokie grono odbiorców zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat związków naturalnych.

 Katarzyna Moroz
Technologia chemiczna, Ćwiczenia rachunkowe
Krzysztof Schmidt-Szałowski, Krzysztof Krawczyk, Jan Petryk, Jan Sentek

Unikatowa książka „Technologia chemiczna, Ćwiczenia rachunkowe” pod redakcja Krzysztofa Schmidta-Szałowskiego, Mikołaja Szafrana, Ewy Bobryka, Jana Senteka jest książką wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Przedstawia metody prowadzenia obliczeń
stosowane w technologii chemicznej.
Zbiór zadań jest podzielony na siedem rozdziałów. Cztery pierwsze odnoszą się do ogólnych zagadnień chemicznych oraz fizycznych. Natomiast trzy następne rozdziały skupiają się na zadaniach dotyczących problemów wprost z laboratorium, konkretnych przykładach procesów
z zakresu technologii chemicznej.
Cała książka jest napisana językiem przystępnym nawet dla kogoś o małej wiedzy w tej dziedzinie. Zrozumienie zawartej w zadaniach problematyki ułatwiają przejrzyste schematy, wykresy oraz tabelki. Wypisane, przed częścią właściwą, stosowane symbole dodatkowo przyczyniają się do przystępności tego zbioru zadań.
Jest to zdecydowanie jedna z najlepszych pozycji, jakie miałem przyjemność posiadać. Serdecznie polecam.

Paweł Misiak
Chemia fizyczna t.3, Obliczenia fizykochemiczne
Jadwiga Demichowicz-Pigoniowa, Andrzej Olszowski

Podręcznik Obliczenia fizykochemiczne jest znany w środowisku akademickim od ponad 20 lat, studenci na pewno pamiętają tą pozycje z polecanej literatury do chemii fizycznej. Książka została uaktualniona przez specjalistów ze wszystkich dziedzin fizykochemii.
Jako studentka korzystałam niejednokrotnie z tego podręcznika i chyba najbardziej podoba mi się jego idea. Można w nim znaleźć odpowiedzi do wszystkich zadań,
a niektóre są rozwiązane krok po kroku. Dodatkowo obszerne komentarze pokazują typowe problemy chemii fizycznej w bardzo przystępny i zrozumiały sposób. Każdy przykład rozpoczyna się od omówienia tematu, wprowadzenia czytelnika
w analizowane zagadnienie, po czym w przedstawionym rozwiązaniu można znaleźć opis wszystkich etapów rachunkowych oraz przykłady polecanych źródeł dodatkowych. Stąd też można korzystać z tego podręcznika podczas samodzielnej nauki.
Dzięki przystępnej formie, a także zakresowi materiału, książka z pewnością przyda się nie tylko studentom w trakcie przygotowywania się do zajęć z chemii fizycznej, a także bardziej zainteresowanym jako rozszerzenie podstawowych zagadnień poruszanych
w trakcie kursu. Podręcznik jest również godny polecenia licealistom, którzy przygotowują się do olimpiady chemicznej.
Warto zaznaczyć, że tom 3 współgra z tomami: 1 i 2 Chemii fizycznej. Kolejność jak
i zawartość ma taki sam układ, co ułatwia korzystanie z całego zestawu.

Agnieszka Wądołowska
Chemia fizyczna t.4, Obliczenia fizykochemiczne
Jadwiga Demichowicz-Pigoniowa, Andrzej Olszowski

Jestem prostym chemikiem organikiem. Może lekko przesadzam, ale z uwagi na powyższe trudno mi obiektywnie ocenić książkę zatytułowaną „Chemia fizyczna. Tom 4. Laboratorium fizykochemiczne” pod redakcją Ludwika Komorowskiego i Andrzeja Olszowskiego. Książka straszy na okładce: Chemia fizyczna. Nic bardziej mylnego! Już na samym początku znaleźć można podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy, aparatury jak również szkła laboratoryjnego. Ponieważ w książce tej, odnajdziemy opisy najrozmaitszych pomiarów elektrochemicznych jak również spektrofotometrycznych, znajdziemy również rozdział przystępnie opisujący niezbędny do analizy statystycznej aparat matematyczny. Nie będę rozwodził się nad opisami aparatur specjalistycznych, różnorakich pomiarów czy stabelaryzowanych danych fizykochemicznych, których jest pełno. Ku mojej uciesze, odnalazłem w tej pozycji opisy nie tylko dotyczące chromatografii czy spektrometrii mas, ale również spektroskopii IR i NMR!
Podsumowując powyższe: pozycja ta jest godna polecenia, nie tylko dla zwykłego studenta przygotowującego się do kolejnego kolokwium, ale również dla każdego innego chemika. Przydatna w ramach przypomnienia, a czasem nawet ponownego nauczenia.

Michał Dąbrowski