XXXVI Ogólnopolska Szkoła Chemii

Zapraszamy do oglądania zdjęć z wyjazdu członków naszego Koła: Juliana Bójko, Mariany Kozłowskiej oraz Agnieszki Wądołowskiej, na XXXVI Ogólnopolską Szkołę Chemii pod tytułem „U źródeł nauki”, która odbyła się w Ryni 28.04.2012 – 03.05.2012. https://plus.google.com/u/0/photos/112446045289143989676/albums/5738785819551485681 Najserdeczniejsze gratulacje od całego grona KNCh UwB dla Agnieszki Wądołowskiej, która na XXXVI OSCh przedstawiła poster pod tytułem „Detekcja odcisków […]

MCB Symbioza

Cześć!Jesteśmy organizatorami pierwszej międzyuczelnianej konferencji naukowej o tematyce biotechnologicznej odbywającej się w Warszawie.Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza” jest imprezą naukową kierowaną do studentów biotechnologii oraz nauk pokrewnych, umożliwiającą prezentację osiągnięć własnych, wymianę najnowszych informacji, a także spotkania z autorytetami z wielu dziedzin.Jest to pierwsza impreza naukowa współorganizowana przez koła naukowe trzech warszawskich uczelni: Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Sympozjum […]

Wiadomości archiwalne

W dniach 9–11 marca 2012, w Toruniu, odbędzie się druga, ogólnopolska, edycja Kopernikańskiego Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych. Jej głównym celem jest wymiana myśli między akademicką społecznością młodych naukowców kierunków przyrodniczych. W ramach II KSSNP przewidziane są 3 bloki tematyczne (biologiczno-biotechnologiczny, geograficzno-ekologiczny oraz chemiczno-fizyczno-astronomiczny), podczas których odbędą się wykłady zaproszonych gości, wystąpienia studentów oraz sesje posterowe. […]