Ogólnopolskie Studenckie Mikrosympozjum Chemików 2017 – podsumowanie

Ogólnopolskie Studenckie Mikrosympozjum Chemików 2017

W dniach 30 marca – 2 kwietnia 2017 r. odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Studenckiego Mikrosympozjum Chemików pt. „Chemia – przyszłość zaczyna się dziś”. OSMChem 2017 został zorganizowany przez Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu w Białymstoku „Pozyton”, które działa przy Instytucie Chemii Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

  Wśród 57 uczestników mikrosympozjum byli studenci i doktoranci z różnych polskich uczelni: Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk oraz studenci i doktoranci z uczelni białostockich Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku.

Obrady OSMChem 2017 odbywały się w auli 2044 Instytutu Chemii przy ul. Ciołkowskiego 1K, catering przygotowany przez Wygłodzony.pl (przerwy kawowe, obiady) uczestnicy oraz goście spożywali w sali 1002 „Feniks” w Uniwersyteckim Centrum Kultury. Bankiet z galą wyróżnień miał miejsce przy ul. Stołecznej 21 w Białymstoku.

Na konferencji wygłoszono 6 wykładów plenarnych, 25 komunikatów ustnych, oraz zaprezentowano 23 postery.

Gośćmi zaproszonymi byli naukowcy z renomowanych polskich ośrodków naukowych:

prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. dr hab. n. farm. Zdzisław Chilmonczyk (Narodowy Instytut Leków w Warszawie)

prof. dr hab. Stefan Lis (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Andrzej Łapiński (Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu)

dr. inż Tomasz Tronina (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

dr inż. Grzegorz Świderski (Politechnika Białostocka)

Patronat Honorowy nad OSMChemem 2017 objęli Wojewoda Podlaski, Prezydent Miasta Białegostoku, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Białostocki Oddział PTChem.

Patronat medialny objęło Polskie Radio Białystok.

Sponsorami konferencji byli: Dyrektor Instytutu Chemii, Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, ABL&E JASCO, , WITKO S.A., DanLab Danuta Katryńska, Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział w Białymstoku, Prezydent Miasta Białegostoku, Parlament Studentów UwB, Trimen chemicals S.A. Wydawnictwo naukowe PWN, MedPharm Polska, Chemia Przemysłowa, kierunekchemia.pl, MARY KAY, Mettler Toledo, Kӧetterman, Beckman Coulter.

W wyniku głosowania komisji naukowej, w składzie: dr hab. Alina T. Dubis, dr hab. Andrzej Łapiński, dr Agnieszka Z. Wilczewska i Paweł Misiak wyłoniono najlepsze prace, które otrzymały odpowiednio 1, 2 i 3 miejsca w jednej z trzech kategorii. Przyznano również nagrodę publiczności, wyłonioną poprzez tajne głosowanie.

- kategoria komunikat ustny:

Artur Ulikowski – „Dywergentna synteza i ocena aktywności biologicznej 2,3-dipodstawionych indoli”

Magdalena Kirzenkowska – „Formaldehyd, jako składnik żywic do produkcji materiałów drewnopochodnych. Aspekty rozwoju zmniejszania emisji i zawartości tych elementów”

Marta Głodek – „Reakcje Friedela-Craftsa perylenu z kwasamy 2-alkenowymi oraz 2-alkynowymi, jako nowa metoda synteza fluoroforów perylenowych”

III. Izabela Kurowska – „Nanocząstki magnetyczne jako narzędzie wspomagające diagnostykę metodą magnetycznego rezonansu”

- kategoria poster z badań własnych

Marta Morawska – „Synteza i właściwości ekotoksyczne aminofosfonianów z ugrupowaniem 2-pirolowym”

Katarzyna Kopczyńska – „Analiza infrastruktury w Porcie Morskim we Władysławowie za pomocą technik potencjałowych”

Karolina Kowalczyk  –  „Synteza i aktywność biologiczna metalocenowych analogów wybranych antymitotycznych leków przeciwnowotworowych”

- kategoria poster popularnonaukowy:

Tomasz Osmólski – „Glikozydy stewiolowe”

Kamila Piasecka – „Polimery światłoutwardzalne w stomatologii”

Przemysław Bazydło – „Pochodna puryny „kofeina” – właściwości i zastosowanie”

- nagroda publicznośći:

Michał Turkowicz – „Nauczanie chemii w klasach dwujęzycznych – wyzwania i problemy”

IV edycja Ogólnopolskiego Studenckiego Mikrosympozjum Chemików cieszyła się ogromnym zainteresowaniem pracowników Instytutu Chemii, którzy chętnie uczestniczyli w wykładach zaproszonych gości i sesjach plenarnych. Przedstawiane prace charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym. Była to również możliwość wymiany doświadczeń i zaprezentowania wyników prowadzonych badań naukowych, które niewątpliwie zainspirują wszystkich młodych naukowców do dalszej pracy.