Najbliższe spotkanie

Hej :)

 

Spotykamy się we wtorek o 18:00 w auli 2044. Rozpoczynamy od gali wręczenia nagród z konkursu z Dnia Dziecka 2016. Następnie zaprezentują swoje prace na XLV OSChem:

 

1)      Konrad Muszyński (III rok I st. Chemii) – poster popularnonaukowy,

pt: „Przebieg aromatycznej substytucji nukleofilowej w nitroarenach”

2)      Paweł Misiak (II rok II st. chemii) – poster z badań własnych,

pt: „Badanie aromatyczności układów pirolopirazynowych metodami chemii obliczeniowej”