Kronika

Rok akademicki 2016/2017

ChemC@fe z prof. dr hab. Anatolem Kojło, 22.11.2016
East Game United, 19-20.11.2016
XLV Ogólnopolska Szkoła Chemii, Rozewie, 10-14.11.2016
Projektor, 7.11.2016
Gala Inauguracyjna Akademii Przyszłości, 26.10.2016

Rok akademicki 2015/2016

58 Zjazd PTChem i SITPChem, 19-23.11.2016r.,
DanceOFFnia, Studio Działań Kreatywnych – 27.07.2016
Dzień Dziecka w Instytucie Chemii – 4.06.2016
XIV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki – 17-18.05.2016
Pokazy chemiczne w Szkole Podstawowej nr 12 w Białymstoku – 06.05.2016
Współorganizacja Zjazdu Wiosennego Sekcji Studenckiej PTChem, Białowieża – 13-17.04.2016
Dzień Młodego Naukowca – 5.03.206
Bal Chemika 2016 – 30.01.2016
Pokaz chemiczny na Gali Wolontariatu Studenckiego Projektor – 26.01.2016
Kolorowa chemia – pokazy w SP nr 21 w Białymstoku – 16.01.2016
Pozytonowe morsowanie i nurkowanie, czyli żegnamy rok 2015 – 28.12.2015
ChemC@fe z Dyrektor Instytutu Chemii dr hab. Aliną Dubis – 17.12.2015
Zimowy Zjazd Sekcji Studenckiej PTChem Kraków – 05.12.2015
Piknik Naukowy w ramach Wolontariatu Studenckiego Projektor w Radulach – 27.11.2015
Noc Odkrywców w ramach Wolontariatu Studenckiego Projektor w Choroszczy – 13.11.2015
ChemC@fe z prof. Krogulcem – 12.11.2015

Rok akademicki 2014/2015

I.                    Konferencje, sympozja, mikrosympozja,zjazdy:

 1. Uczestnictwo w Zimowym Zjeździe Sekcji Studenckiej PTChem, 12 grudnia 2014r, Wrocław.
 2. Organizacja oraz uczestnictwo w  Ogólnopolskim Studenckim Mikrosympozjum Chemików: „Chemia – przyszłość zaczyna się dziś” – III edycja, 12-15 marca 2015r. Białystok.
 3. Uczestnictwo w Wiosennym Zjeździe SSPTChem, 22-26 kwietnia 2015 r., Dobieszków.
 4. Uczestnictwo w 57 Zjeździe PTChem i SITPChem, 21-25 września 2015r., Gdańsk.

II.        Inna działalność:

 1. Organizacja Dnia Młodego Naukowca.
 2. Organizacja Chemcafé. Gościem był prof. Jacek Morzycki
 3. Organizacja Wigilii Instytutu Chemii.
 4. Organizacja Balu Chemika.
 5. Organizacja akcji charytatywnej: „Słodka Pomoc Agatce’’.
 6. Organizacja i uczestnictwo w XIII Festiwalu Nauki i Sztuki.

III.       Osiągnięcia członków KNCh UwB:

 1.  Anna Jastrząb, Piotr Stasiewicz, II miejsce za komunikat z badań własnych pt.: „Wpływ efektów rozpuszczalnikowych na widma eletronowe” – Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie.
 2. Izabela Kurowska, I miejsce za poster popularnonaukowy pt.: „Niezwykłe właściwości miodu” na Ogólnopolskim Studenckim Mikrosympozjum Chemików: „Chemia – przyszłość zaczyna się dziś” w Białymstoku.
 3. Joanna Lach, I miejsce za komunikat z badań własnych pt.: „Structural flexibility of sulfur mustard molecule at finite temperature from Car-Parrinello molecular dynamics simulations” na Ogólnopolskim Studenckim Mikrosympozjum Chemików: „Chemia – przyszłość zaczyna się dziś” w Białymstoku.
 4. Paweł Grześ, III miejsce za komunikat popularnonaukowy pt.: „Piwo od podszewki” na Ogólnopolskim Studenckim Mikrosympozjum Chemików: „Chemia – przyszłość zaczyna się dziś” w Białymstoku.

Rok akademicki 2013/2014

I.                    Konferencje, sympozja, mikrosympozja,zjazdy:

 1. Uczestnictwo w Zimowym Zjeździe Sekcji Studenckiej PTChem, 7 grudnia 2013r, Łódź.
 2. Uczestnictwo w Wiosennym Zjeździe SSPTChem, 9-13 kwietnia 2014 r., Zawoia.
 3. Organizacja i uczestnictwo w XL Szkole Chemii, 30 kwietnia-4 maja, Augustów.
 4. Uczestnictwo w 57 Zjeździe PTChem i SITPChem, 14-18 września 2014r., Częstochowa.

II.        Inna działalność:

 1. Organizacja Dnia Młodego Naukowca.
 2. Organizacja pokazów w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Białymstoku.
 3. Organizacja pokazów i warsztatów w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1, im. Jana Pawła II w Białymstoku.
 4. Organizacja Chemcafé. Gościem była prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Beatą Godlewską-Żyłkiewicz, prof. UwB.
 5. Organizacja Wigilii Instytutu Chemii.
 6. Organizacja Balu Chemika.
 7. Organizacja akcji charytatywnej: „Słodka Pomoc Agatce’’.
 8. Organizacja i uczestnictwo w XII Festiwalu Nauki i Sztuki.
 9. Uczestnictwo w Dniach Wydziału.
 10. Uczestnictwo w Paradzie Studentów.

III.       Osiągnięcia członków KNCH UwB:

 1. Komunikat Joanny Lach został wyróżniony na VI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Tygiel’.
 2. Agnieszka Wądołowska, I miejsce za poster z badań własnych nt.: „Badanie reakcji aldolowej cyklicznych β-aminoketonów”.
 3. Michał Dąbrowski, III miejsce za poster z badań własnych nt.:  „Wykorzystanie ROM-CM w syntezie cis-dialkilohydroksytetrahydrofuranów – bloków budulcowych do otrzymywania izo- i neurofuranów”.
 4. Agnieszka Wądołowska,w ramach Zimowego Zjazdu Studenckiej Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Praca Agnieszki pt.: „ Zastosowanie immobilizowanych amidków litu w reakcji aldolowej cyklicznych β-aminoketonów’’ zyskała uznanie Komisji Naukowej.

Rok akademicki 2012/2013

I.                    Konferencje, sympozja, mikrosympozja,zjazdy:

 1. Uczestnictwo w XXXVII Ogólnopolskiej Szkole Chemii, 7-11 listopada 2012 r., Gdańsk-Sobieszewo.
 2. Uczestnictwo w XV Zimowym Zjeździe Sekcji Studenckiej PTChem, 1 grudnia 2012r. Warszawa .
 3. Uczestnictwo i udział w 55. Zjeździe Naukowym PTChem i SITPChem, 16-19 września 2013r., Białystok.
 4. Uczestnictwo w XXX Wiosennym Zjeździe Sekcji Studenckiej PTChem, 11-14 kwietnia 2013 r. Przewięź pod Augustowem.
 5. Uczestnictwo w XXXVIII Ogólnopolskiej Szkole Chemii, 1-5 maja 2013r. Stary Gierałtów.
 6. Organizacja oraz uczestnoictwo w  Ogólnopolskim Studenckim Mikrosympozjum Chemików: „Chemia – przyszłość zaczyna się dziś” – II edycja, 17-19 maja 2013r. Białystok.

II.                    Inna działalność:

 1. Uczestnictwo w Targach Edukacyjno-Zawodowych w XI LO w Białymstoku.
 2. Organizacja Chemcafé, pierwszym gościem był prof. Winkler.
 3. Organizacja Wigilii Instytutu Chemii.
 4. Udział w Świątecznej Akcji Charytatywnej. Prowadzono sprzedaż świątecznych wypieków za symboliczne 2zł. Zebrane pieniądze zostały przekazane stowarzyszeniu „Droga”.
 5. Organizacja wycieczki do Polmosu.
 6. Organizacja warsztatów „Chemia uczy, chemia bawi” dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej, w  Zespole Szkół nr 5 w Białymstoku.
 7. Organizaja Balu Chemika.
 8.  Organizacja Nocy Szalonego Chemika.
 9. Organizacja akcji charytatywnej: „Słodka Pomoc Agatce’’.
 10. Organizacja Dnia Młodego Naukowca.
 11. Organizacja wycieczki do fabryki polimerów Synthos Dwory w Oświęcimiu, Muzeum Państwowego Auschwitz-Birkenau, oraz laboratorium CLPB przy Jastrzębskiej Spółce Węglowej w Jastrzębiu Zdroju.
 12. Zoorganizowanie pokazów dla dzieci na oddziale onkologicznym DSK w Białymstoku.
 13. Organizacja i uczestnictwo w XI Festiwalu Nauki i Sztuki.

III.                 Osiągnięcia czonków KNCh UwB:

 1. Agnieszka Wądołowska zdobyła 1. nagrodę na najlepszy poster w sekcji Chemia Organiczna, w ramach 55. Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem w Białymstoku.
 2. Magdalena Janiszewska zajęła 2 miejsce w kategorii poster popoluarnonaukowy na XXXVII Ogólnopolskiej Szkole Chemii.

Rok akademicki 2011/2012

 1. Prowadzenie w Instytucie Chemii cotygodniowych popularnonaukowych wykładów na temat chemii życia codziennego, historii chemii, nanotechnologii, kryminalistyki, gastronomii molekularnej oraz przedstawienie wyników prac naukowych członków KNCh.
 2. Przygotowanie ciekawych wykładów i pokazów dla młodzieży gimnazjum oraz liceum w ramach Dni Otwartych i promocji Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB oraz Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Przykładowa tematyka: Chemia życia codziennego.
 3. Współorganizacja i prowadzenie pokazów chemicznych w dniu Akademickim 17.06.2012 r.
 4. Uczestnictwo w Zjeździe Zimowym SSPTChem-u 10 grudnia 2011 roku organizowanym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. Organizacja i udział w Spotkaniu Wigilijnym z Władzami Wydziału i pracownikami Instytutu Chemii.
 6. Wielokrotne wystąpienia z posterami i komunikatami na ogólnopolskich konferencjach Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Chemii oraz udział w II Kopernikańskim Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych w Toruniu.
 7. Prowadzenie popularnonaukowych wykładów w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku.
 8. Uczestnictwo w promocji kierunków ścisłych organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego.
 9. Publikacja popularnonaukowych artykułów w kwartalniku „CHEMIK light”.
 10. Organizacja dorocznej imprezy „Bal Chemika” integrującej środowisko studentów, wykładowców oraz absolwentów.
 11. Organizacja wycieczek do Laboratorium kosmetycznego „Dr Irena Eris”, Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz Izby Celnej w Białymstoku.
 12. Pomoc przy organizacji i prowadzeniu 55 Zjazdu PTChem-u i SITPChem-u w Białymstoku.

Osiągnięcia członków KNCh UwB:

 1. Mariana Kozłowska została laureatem konkursu na asystenta dr Pawła Rodziewicza – laureata stypendium Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
 2. Iwona Misztalewska zdobyła Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia w nauce.
 3. Agnieszka Wądołowska zdobyła pierwsze miejsce za najlepszy poster popularnonaukowy pod tytułem „Detekcja odcisków palców za pomocą nanocząstek złota” na XXXVI Ogólnopolskiej Szkole Chemii w Ryni.
 4. Agnieszka Wądołowska zdobyła nagrodę Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszy poster pod tytułem „Hydrofilowe pochodne witaminy B12″ w Sekcji Chemia Organiczna w ramach 55 Zjazdu PTChem i SITPChem w Białymstoku.

KNCh składa serdeczne gratulacje dla:

Iwony Misztalewskiej

Pawła Jarońko

Róży Bagan

z powodu uzyskania tytułu Magistra Chemii oraz życzy im udanego życia zawodowego!

Rok akademicki 2010/2011

 1. Cykl wykładów „Chemia życia codziennego” w ramach którego przygotowujemy prezentacje dotyczące między innymi: nanotechnologii, flawonoidów, chemii życia codziennego i barwników.
 2. Przygotowanie wykładów i pokazów dla młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej w ramach Dni Otwartych i promocji Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB, Festiwalu Nauki i Sztuki. Przykładowa tematyka: Chemia życia codziennego.
 3. Organizacja obchodów Międzynarodowego Roku Chemii i Roku Marii Skłodowskiej – Curie. Organizacja Tygodnia Chemii w Instytucie Chemii: 16-20 maja oraz 26-30 września. Pokazy i wykłady z cyklu: Śladami pierwiastków Arystotelesa – ogień, woda, powietrze, ziemia oraz czas.
 4. Uczestnictwo w Zjeździe Zimowym SSPTChem 11 grudnia 2010 organizowanym na Politechnice Warszawskiej.
 5. Organizacja Spotkania Wigilijnego z Władzami Wydziału i studentami wydziału.
 6. Wystąpienia z posterami i wykładami na konferencjach Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
 7. Udział w pokazach chemicznych organizowanych w Zespole Szkół Budowlano- Geodezyjnych w Białymstoku.
 8. Uczestnictwo w promocji kierunków ścisłych organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego.
 9. Udział członków Koła w badaniach prowadzonych w Instytucie Chemii.
 10. Organizacja dorocznej imprezy „Bal Chemika” integrującej środowisko studentów, wykładowców oraz absolwentów.
 11. Uczestnictwo członków koła w debacie „NEO – nawyki” organizowanej przez studentów Politechniki Białostockiej.
 12. Agnieszka Wądołowska (członek Koła Naukowego Chemików) odbyła trzymiesięczny staż zagraniczny w GE Hitachi-Wilminghton, NC – w ramach „American Intership” – programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 13. Paweł Jarońko (członek Koła Naukowego Chemików) został laureatem konkursu na asystenta dr Pawła Rodziewicza laureata stypendium Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Rok akademicki 2007/2008

 1. Cykl wykładów „Chemia życia codziennego” w ramach którego przygotowujemy prezentacje dotyczące między innymi: perfum, kawy i herbaty, magii, fullerenów.
 2. Przygotowanie wykładów i pokazów a także bloków zajęć laboratoryjnych dla młodzieży gimnazjum oraz liceum w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki. Przykładowa tematyka: chemia jajka, chemia jabłka, chemia w kuchni oraz efektowna chemia.
 3. Udział w sesji popularnonaukowej organizowanej przez Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku poprzez przedstawienie cyklu wykładów’ Chemia bliżej nas, jakie to ciekawe’.
 4. Wyjazdy z posterami i wykładami na konferencje ASSChem oraz PTChem.
 5. Współudział w obchodach 40-lecia instytutu chemii i Konferencji Środowiskowej.
 6. Organizacja sesji posterowej prac magisterskich.
 7. Udział członków koła naukowego w badaniach prowadzonych na wydziale chemii.
 8. Organizowanie dorocznej imprezy ‘Bal Chemika’ integrującej środowisko studentów, wykładowców oraz absolwentów.
 9. Wycieczki do przyszłych możliwych miejsc pracy- wyjście do Straży Pożarnej specjalizującej się ratownictwem chemicznym.

Rok akademicki 2005/2006

10 października 2005 – Wycieczka do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej IMGW w Białymstoku.

15 października 2005 – Zaproszenie przedstawiciela z Biura Karier UwB, który wygłosił wykład na temat „Rynek pracy dla chemików”.

17 – 19 listopada 2005 – Pomoc organizacyjna przy VII Środowiskowej Konferencji Chemików organizowanej przez Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Udział wzięły następujące osoby:

·       Ewa Bagniuk

·       Justyna Czaban

·       Marta Hryniewicka

·       Katarzyna Kosińska

·       Magdalena Kuryga

·       Rafał Maciejczyk

·       Anna Radel

·       Anna Maria Tworek

10 grudnia 2005 – Wyjazd studentów na jednodniową konferencję „Zimowa Szkoła” organizowaną na Politechnice Warszawskiej przez Zarząd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

23 grudnia 2005 – Spotkanie Wigilijne członków KNCh z władzami Wydziału i Instytutu Chemii.

6 stycznia 2006 – Pokaz doświadczeń z zakresu ciekawej i efektownej chemii dzieciom z Fundacji Cordis z Augustowa przygotowany przez Martę Hryniewicką i Adama Cudowskiego. W pomoc organizacyjną włączyli się także Marzena Ciszyńska oraz Rafał Maciejczyk.

10 stycznia 2006 – Wizyta członków KNCh w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, na której zapoznali się metodami pracy policji w aspekcie badań laboratoryjnych, stosowanym sprzętem a także specyfiką pracy w takiej instytucji.

11 lutego 2006 – Organizacja Balu Chemika 2006 w Restauracji Camelot przy ul. Młynowej 24 pracownikom, studentom, absolwentom i innym osobom zaprzyjaźnionych z chemią. Ilość osób uczestniczących w dorocznym balu wyniosła 175.

marzec-maj 2006 – Głoszenie wykładów przez studentów KNCh z zakresu chemii życia codziennego, w których mogły uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby. Tematy i autorzy wystąpień:

1.   „Guma, gumka, gumeczka” Katarzyna Kosińska, Anna Maria Tworek

2.   „Żywność modyfikowana i słodziki” Ewa Bagniuk, Justyna Czaban, Anna Radel, Karolina Wachol

3.   „Materiały wybuchowe” Michał Dorosz

4.   „Słodka pokusa, czyli czekoladowa rozkosz” Marta Hryniewicka

5.   „Świat światła – fotografia” Elżbieta Siniowska, Marta Terpiłowska

6.   „Chemiczne aspekty miłości” Julita Boreczko, Justyna Rynkiewicz

7.   „Narkotyki a kryminalistyka” Magdalena Kuryga

9 kwietnia 2006 – Udział w Dniach Otwartych Uniwersytetu w Białymstoku, podczas których prezentowana była działalność KNCh.

19 kwietnia 2006 – Jednodniowa autokarowa wycieczka pracowników i studentów Instytutu Chemii UwB do Laboratorium Kosmetycznego Dr Ireny Eris w Piasecznie k/Warszawy połączone z wizytą w Centrum Naukowo – Badawczym Dr Ireny Eris w Warszawie

3-7 maja 2006 – Udział studentek w XXIV Ogólnopolskiej Szkole Chemii „Ekochemia – nowe spojrzenie na stary problem” organizowanej w Kościelisku przez Sekcję Studencką Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Tematy posterów prezentowanych na forum młodych: – „Zastosowanie związków sodu w tworzeniu nowych wiazań węgiel-węgiel” Anna Radel – „Metateza olefin a metateza alkinów i alkanów” Justyna Czaban.

10 maja 2006 – Udział członków KNCh w IV Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki, podczas którego prezentowane były doświadczenia chemiczne uczniom szkół gimnazjalnych oraz licealnych. Pokazy prezentowały następujące osoby:

·       Julita Boreczko

·       Justyna Czaban

·       Marta Hryniewicka

·       Katarzyna Kosińska

·       Rafał Maciejczyk

·       Ewa Newel

·       Justyna Rynkiewicz

·       Elżbieta Siniowska

·       Marta Terpiłowska

·       Anna Maria Tworek

15 maja 2006 – Wizyta w Izbie Celnej w Białymstoku.

17-19 maja 2006 – Czynne włączenie się w organizację Dni Wydziału Biologiczno – Chemicznego 2006 poprzez prezentację wybranych wykładów głoszonych wcześniej na zebraniach KNCh tj.

1.   „Guma, gumka, gumeczka” Katarzyna Kosińska, Anna Maria Tworek

2.   „Słodka pokusa, czyli czekoladowa rozkosz” Marta Hryniewicka

3.   „Świat światła – fotografia” Elżbieta Siniowska, Marta Terpiłowska

4.   „Chemiczne aspekty miłości” Julita Boreczko, Justyna Rynkiewicz

30 maj – 8 czerwca 2006 – Wystawa prac magisterskich studentów V roku chemii połączona z sesją posterową (dn. 1 czerwca 2006), na której byli obecni studenci prezentujący swoje prace i wszystkie zainteresowane osoby. Łącznie wystawa obejmowała 26 plakatów, co jak na pierwszy rok, stanowiło bardzo dużą ilość.

Maj 2006 – Zakup reprezentacyjnych koszulek członkom Koła Naukowego Chemików wraz z logo KNCh przy dotacji finansowej Dyrektora Instytutu Chemii dr hab. Krzysztofa Winklera prof. UwB. Ilość koszulek: 30.

18 – 22 września 2006 r. – Udział trzech studentek w XLIX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbywającego się w Gdańsku, podczas którego prezentowały postery na Forum Młodych:

1.   „Bor w wodach jezior północno – wschodniej Polski” Marta Hryniewicka

2.   „Polimery z odwzorowanymi cząsteczkami steroidowymi” Katarzyna Kosińska

3.   „Porównanie warunków tworzenia i właściwości polimerów z udziałem kompleksów metali przejściowych i fulerenów C₆₀ i C₇₀” Joanna Grabowska

Rok akademicki 2004/2005

2 październik 2004 r. – indywidualny pokaz doświadczeń chemicznych uczniom Zespołu Szkół nr 6 w Ełku prowadzony przez studentów Martę Hryniewicką i Adama Cudowskiego;

28 październik 2004 r. – seminarium prowadzone przez studenta Adama Cudowskiego „Woda – ciecz inna niż wszystkie”, w którym uczestniczyła młodzież licealna Białegostoku;

10 grudzień 2004 r. – wyjazd członków Koła Naukowego Chemików do Warszawy – udział w „Zimowej Szkole” organizowanej przez Zarząd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego;

22 grudzień 2004 r. – spotkanie Wigilijne władz Wydziału Biologiczno – Chemicznego i studentów Koła Naukowego Chemików;

20 styczeń 2005 r. – Bal Chemika pracowników, absolwentów i studentów Wydziału Biologiczno – Chemicznego zorganizowany w restauracji „Toast”;

29 kwiecień – 4 maj 2005 r. – wyjazd studentek Justyny Czaban, Anny Radel i Anny Marii Tworek do Wisły na XXII Ogólnopolską Szkołę Chemii Wiosna 2005 „Z chemią do Europy”. Prezentacja posterów:

1.   „Metateza olefin – nowa metoda tworzenia wiązań węgiel – węgiel” (dr Agnieszka Wojtkielewicz, Justyna Czaban)

2.   „Energia przyszłości – sulfonowane polimery protonoprzewodzące i ich zastosowanie w paliwowych ogniwach wodorowych” (dr Agnieszka Wilczewska, Anna Maria Tworek)

3.   „Przyszłość świata i życia na Ziemi – niekonwencjonalne źródła energii” (dr Agnieszka Wilczewska, Anna Radel)

4 – 9 lipiec 2005 r. – uczestnictwo Marty Hryniewickiej i Katarzyny Kosińskiej w Letnich Warsztatach Fizykochemii Ciała Stałego organizowanych przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu;

27 sierpień – 1 wrzesień 2005 r. – uczestnictwo Katarzyny Kosińskiej w międzynarodowej konferencji Europen Biophysics Journal with Biophysics Letters 15 th IUPAB & 5 th EBSA Internationl Biophysics Congress August 27 th – September 1 st 2005, Montpellier, France , na której został zaprezentowany poster „Evaluation of lead and cadmium levels in saphenous veins of smoking and non-smoking patients treated with coronary aftery bypass grafting (cabg)”. Poster powstał przy współpracy następujących osób: E. Kleszczewska, A. Kostrzewska, L. Buzun, T. Kleszczewski, K. Kosińska, B. Modzelewska;

14 – 17 wrzesień 2005 r. – udział studenta Adama Cudowskiego w Ogólnopolskiej Konferencji środowiskowej dotyczącej dyrektywy wodnej. Temat wygłoszonego komunikatu: „Zmiany składu chemicznego wód potoków Parku Narodowego Gór Stołowych” (opiekun naukowy Prof. dr hab. Andrzej Górniak);

18 – 22 wrzesień 2005 r. – udział w XLVIII Zjeździe PTChem i SITPTChem w Poznaniu w ramach Forum Młodych studentek Katarzyny Kosińskiej, Ewy Petelskiej i Anny Marii Tworek oraz prezentacja posterów wykonanych pod opieką pracowników naszego wydziału:

1.   „Oznaczanie kwasu askorbowego w osoczu osób poddanych operacji rewaskularyzacji mięśnia sercowego” (dr Ewa Kleszczewska, Katarzyna Kosińska)

2.   „Polimery sulfonowane i ich potencjalne zastosowanie jako membrany protonoprzewodzące” (dr Agnieszka Wilczewska, Anna Maria Tworek). Zaprezentowany poster zajął II miejsce

3.   „Wpływ pH na napięcie międzyfazowe dwuwarstwowych membran lipidowych zbudowanych ze sfingomieliny” (prof. dr hab. Zbigniew Figaszewski,dr Aneta D. Petelska, Ewa Petelska)

21 – 22 wrzesień 2005 r. – aktywne uczestnictwo studentów Koła Naukowego Chemików w III Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki: Prezentacja doświadczeń z zakresu ciekawej i praktycznej chemii uczniom szkół gimnazjalnych i licealnych miasta Białegostoku i okolic. Doświadczenia wykonywały: Ewa Bagniuk, Marzena Ciszyńska, Adam Cudowski, Justyna Czaban, Marta Hryniewicka, Karolina Wachol Wykład „Występowanie wybranych specjacji pierwiastków w wodach” wygłoszony przez studenta IV roku chemii Adama Cudowskiego;

Rok akademicki 2003/2004

15-18.09.2003 – udział w XLVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Lublinie, prezentacja komunikatu przez Beatę Żabicką i Monikę Mirkowicz „Utylizacja zbędnych odczynników chemicznych w placówkach oświatowych województwa podlaskiego” i zajęcie III miejsca na Forum Młodych;

26-27.09.2003 – udział w „Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki”. Prezentacja pokazów chemicznych „Z chemią za pan brat” dla uczniów szkół średnich;

01.10.2003 – przyznanie studentce Beacie Żabickiej Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok akademicki 2003/2004 za szczególne osiągnięcia w nauce;

07-11.11.2003 – udział w „XIX Ogólnopolskiej Szkole Chemii Łódź 2003″ zorganizowanej przez Akademickie Stowarzyszenie Studentów Chemii, poster „Z chemią za pan brat” wykonany przez Martę Andrejuk i Beatę Żabicką otrzymał I nagrodę;

05.12.2003 – udział w obradach „Zimowej Szkoły” w Warszawie zorganizowanej przez Zarząd Sekcji Studenckiej PTChem, które odbyły się w siedzibie PTChem na ul. Freta 16;

14.02.2004 – Bal chemika 2004;

19-21.02.2004 – organizacja Mikrosympozjum Studenckich Kół Naukowych Chemików przy VI środowiskowej Konferencji Chemików. Udział wzięli studenci z Lublina, Łodzi, Warszawy i Poznania;

14-17.04.2004 – udział w Wiosennym Zjeździe Naukowym Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Puławach. Komunikat „Związki nieorganiczne w organizmach żywych” wygłoszony przez Joannę Grabowską zajął II miejsce;

Rok akademicki 2002/2003

10.11.2002 – Walne Zgromadzenie członków Koła Naukowego Chemików i wybór nowego Zarządu w składzie:Beata Żabicka – prezes; Monika Mirkowicz – wiceprezes,Krzysztof Krahel – sekretarz, Małgorzata Łapińska – skarbnik i zatwierdzono Statut Koła;

15.02.2003 – Bal Chemika 2003

15.03.2003 – seminarium naukowe będące podsumowaniem spisu zbędnych odczynników w placówkach oświatowych województwa podlaskiego z udziałem władz miasta i województwa,przedstawicieli SANEPiDu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska oraz władz Wydziału Biologiczno-Chemicznego

30.07.2003 – zakończenie Akcji likwidacji zbędnych odczynników chemicznych w placówkach oświatowych województwa podlaskiego. Udział w akcji wzięło 89 szkół, z których odebrano 8243kg odczynników chemicznych

Rok akademicki 2001/2002

9-13.09.2001 – udział w XLIV Zjeździe PTChem i SITPChem w Katowicach w ramach Forum Młodych i prezentacja komunikatów:

1.   „Witamina C – mechanizm obronny organizmu człowieka na stres oksydacyjny” – Beata Abłażewicz i Ewa Kleszczewska.

2.   „Oznaczanie etanolu w napojach alkoholowych metodą wstrzykowej analizy przepływowej z detekcją chemiluminescencyjną” – Krzysztof Krahel, Jacek Michałowski i Wiesława Wojtulewska.

3.   „Analiza niekonwencjonalnych wiązań wodorowych typu F – H …” – Sławomir Wojtulewski i Sławomir J. Grabowski.

4.   „Utlenianie 3,5-cyklo-6-metoksyfurost-20-enu i jego 17-hydroksy-pochodnej za pomocą kwasu 3-chloroperoksybenzoesowego i OsO₄” -Izabella Jastrzębska, Krzysztof Katryński, Jacek W. Morzycki;

8-9.11.2001 – udział w V środowiskowej Konferencji Chemików zorganizowanej przez PTChem Oddział w Białymstoku i Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie konferencji przedstawione zostały prace członków Oddziału Białostockiego PTChem, a także nasze prezentowane w ostatnich latach na zjazdach naukowych;

7.12.2001 – udział w obradach „Zimowej Szkoły” w Warszawie zorganizowanej przez Zarząd Sekcji Studenckiej PTChem, które odbyły się w siedzibie PTChem na ul. Freta 16;

16.05.2002 – wycieczka do Petrochemii Płockiej oraz zwiedzanie Katedry Krystalografii Uniwersytetu Warszawskiego;

Rok akademicki 2000/2001

18.01.2001 – zebranie studentów kierunku Chemia (II – V rok studiów) i Ochrony środowiska (II rok),podczas którego reaktywowano Koło Naukowe Chemików przy Instytucie Chemii UwB;

26.02.2001 – zebranie założycielskie, w którym uczestniczyli studenci kierunku Chemia i kierunku Ochrony środowiska oraz opiekunowie Koła:

dr Jacek Michałowski i mgr Wiesława Wojtulewska powołani przez Dyrektora Instytutu dr hab. Tadeusza Krogulca prof. UwB.

Wybrano Zarząd Koła Naukowego Chemików w składzie:

·       Krzysztof Katryński – prezes

·       Michał Michalak – wiceprezes

·       Agata Krzewska – sekretarz

·       Karol Wołosewicz – skarbnik

Zatwierdzono Statut Koła;

26.03.2001 – wycieczka do Laboratorium Kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku gdzie zwiedziliśmy pracownie: daktyloskopii, mechanoskopii, medycyny, fonoskopii i analizy chemicznej;

22.05.2001 – odbyło się zwiedzanie Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris w Piasecznie pod Warszawą oraz spotkanie z szefową firmy Panią dr Ireną Eris, która przestawiła nam historię rozwoju jak i cele stojące przed kierowanym przez nią Zakładem;

06.06.2001 – odbyły się pokazy „Interesującej Chemii” w których uczestniczyli uczniowie szkół z Białegostoku ( licea ogólnokształcące i gimnazjum). Do pokazów przygotowywaliśmy się długo i starannie, ale warto było o czym świadczą uwagi pisane „na gorąco” przez młodzież;

15-16.06.2001 – w ramach dni Uniwersytetu w Białymstoku, imprezy zorganizowanej na Uniwersytecie w Grodnie, prezentowano działalność Koła Naukowego Chemików w postaci posteru oraz kasety video z nagraniami pokazów „Interesującej chemii”;