Konferencje

Jako członkowie Koła Naukowego Chemików UwB „Pozyton” corocznie czynnie uczestniczymy w szeregu konferencji naukowych. Jesteśmy autorami prezentacji ustnych oraz posterów, w których przedstawiamy swoją pracę naukową lub poruszamy problemy związane z naukami chemicznymi w formie prac popularnonaukowych. Wśród konferencji, na które jeździmy cyklicznie znajdują się między innymi: Zimowy Zjazd Sekcji Studenckiej PTChem, Wiosenny Zjazd SSPTChem, Zimowe oraz Wiosenne Ogólnopolskie Szkoły Chemii organizowane przez Akademickie Stowarzyszenie Studentów Chemii, Zjazdy PTChem i SITPChem oraz wiele innych.

Tylko w roku akademickim 2013/2014 uczestniczyliśmy w dziewięciu konferencjach, podczas których wyróżnionych oraz nagrodzonych zostało siedem wystąpień.

Oprócz uczestnictwa, jesteśmy również organizatorami konferencji. W maju 2014 roku zorganizowaliśmy z dużym sukcesem XL Ogólnopolską Szkołę Chemii, lecz nie spoczywamy na laurach i rozpoczeliśmy przygotowania do trzeciej już edycji Ogólnopolskiego Studenckiego Mikrosympozjum Chemików – „Przyszłość zaczyna się dziś”.