Spotkanie Koła

Spotkanie Koła odbędzie się 27 marca o godz. 17:30 w AULI 2044. Na spotkaniu referaty ustne na OSMChem 2017 zaprezentują: 1. Iza Kurowska – „Nanocząstki magnetyczne jako narzędzie wspomagające diagnostykę metodą magnetycznego rezonansu” 2. Paweł Grześ – „Reakcje soli diazoniowych z reagentami z aktywowaną grupą metylenową” 3. Paweł Misiak – „Czy wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe oddziałuje […]

Spotkanie Koła

Spotkanie Koła odbędzie się 20 marca o godz. 17:30 w AULI 2044. Na spotkaniu postery na OSMChem 2017 zaprezentują: 1. Arleta Podlaska – „Chemiczne aspekty kwasicy ketonowej” 2. Tomek Osm – „Glikozydy stewiolowe” 3. Przemysław Bazydło – „Pochodna puryny „kofeina” – właściwości i zastosowanie” 4. Natalia Szymańska – „Badanie migracji srebra ze środków higienicznych i […]