Artykuły i publikacje członków Koła

Rok akademicki 2015/16:

Anna Jastrząb, Mechanizm enzymatycznej detoksykacji ksenobiotyków, WIELE TEMATÓW, JEDNA DZIEDZINA CHEMIA, Wyd. Koło Naukowe Chemików UwB „Pozyton” Białystok 2015.

Hubert Kozłowski, Chemia starzenia Whisky, WIELE TEMATÓW, JEDNA DZIEDZINA CHEMIA, Wyd. Koło Naukowe Chemików UwB „Pozyton”, Białystok 2015.

Joanna Lach, Co kryje Morze Bałtyckie?, WIELE TEMATÓW, JEDNA DZIEDZINA CHEMIA, Wyd. Koło Naukowe Chemików UwB „Pozyton” Białystok 2015.

Michał Turkowicz, Tradycyjna kawa a nowoczesny energetyk. Czy skład ma znaczenie?, WIELE TEMATÓW, JEDNA DZIEDZINA CHEMIA, Wyd. Koło Naukowe Chemików UwB „Pozyton” Białystok 2015.

Piotr Stasiewicz, Edyta Jankowska, Organiczne polimery przewodzące, WIELE TEMATÓW, JEDNA DZIEDZINA CHEMIA, Wyd. Koło Naukowe Chemików UwB „Pozyton” Białystok 2015.

Rok akademicki 2014/15:

P. Wałejko, M. Dąbrowski, L. Szczepaniak, J.W. Morzycki, S. Witkowski, Stereochemistry of ring-opening/cross metathesis reactions of exo- and endo-7-oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carbonitriles with allyl alcohol and allyl acetate, Beilstein J. Org. Chem. 2015, 11, 1893–1901, doi:10.3762/bjoc.11.204.

Izabella Jastrzębska, Maja Morawiak, Joanna E. Rode, Barbara Seroka, Leszek Siergiejczyk Jacek W. Morzycki, Oxidation of Olefins with Benzeneseleninic Anhydride in the Presence of TMSOTf, J. Org. Chem., 2015, 80 (12), pp 6052–6061, doi: 10.1021/acs.joc.5b00410.

Alina Dubis, Piotr Stasiewicz, Katarzyna Pogorzelec-Glases, Andrzej Łapiński, (2015) Can 2-acylpyrroles form an intramolecular hydrogen bond?. J. Phys. Org. Chem., 2015 28, 652–662. doi: 10.1002/poc.3468

Anna Jastrząb, Piotr Stasiewicz, Alina Dubis, Wpływ efektów rozpuszczalnikowych na widma elektronowe i oscylacyjne, MedTube Science 4/2014, 70.

Piotr Stasiewicz, Edyta Jankowska, Alina Dubis, Analiza szerokości pasma wzbronionego 3,4-dipodstawionych piroli przy pomocy obliczeń DFT, MedTube Science 4/2014, 104.

Piotr Stasiewicz, Alina Dubis, Wpływ wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego na przerwę energetyczną 3,4-diacylopiroli, Wyd. KNMAiU KRESKA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Olsztynie, Olsztyn 2015.

Anna Jastrząb, Piotr Stasiewicz, Alina Dubis, Wpływ efektów rozpuszczalnikowych na widma elektronowe, Wyd. KNMAiU KRESKA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Olsztynie, Olsztyn 2015.

Dodaj komentarz